Zobrazenie predbežného poradia klienta podľa poradového čísla na lístku

Zobrazenie stavu poradia klientov v čakárni priehradky